logo.JPG

 

„Středisko pro vzdělávání“ se zabývá organizováním seminářů v Hodoníně od roku 1992. Jedná se o jednodenní odborné semináře, školení a kurzy se zaměřením zejména na účetnictví, daně, mzdy, personalistiku a právo.

V dnešní turbulentní době pomáháme zprostředkovávat novinky v oblasti legislativy. Díky účasti na seminářích se klienti lépe orientují v množství nových zákonů, případně jejich novel, vyhlášek a nařízení. Na každém semináři je poskytnut dostatečný prostor pro individuální dotazy s cílem vysvětlit si problematické oblasti přednášeného tématu.   

Jedním ze základních principů našeho přístupu je vysoká odbornost lektorů. Dlouhodobě spolupracujeme výhradně s vybranými a zkušenými lektory, kteří jsou uznávanými kapacitami v oboru pro jejich vysokou odbornost a způsob provedení přednášek. S lektory pravidelně konzultujeme aktuální problematiku, a podle toho připravujeme témata a obsah seminářů.

Podílíme se i na zpracování písemných materiálů k některým tématickým seminářům a tyto dáváme k dispozici účastníkům na školení. Dbáme na to, aby obsah seminářů odpovídal i specifickým požadavkům regionu Hodonínska (zaměstnávání cizinců, vyšší míra nezaměstnanosti apod.). To všechno v kombinaci se vstřícností, individuálním přístupem ke klientům a příznivým cenám, je dlouhodobě oceňováno našimi klienty.